Medlem


Viktig melding til eksisterende medlemmer!
Vi ønsker å effektivisere fakturering av kontingent, samt medlemskontakten.
Send din e-postadresse til medlem@romasenvel.no (om du mottok faktura pr. e-post i 2019 har vi allerede din e-postadresse)


Hvorfor være medlem i Rømåsen og Nattrudstilen Vel?

Foreningen ble allerede stiftet tidlig på 1960-tallet og har i dag ca 800 medlemmer og har et oppslutning på nær 80%. Vi er opptatt av et godt samarbeid med Ringsaker almenning og har jevnlig møter med grunneier. 

Dette jobber vi med:

  • Merking av turstier, rasteplasser, dreieskiver m.m. Ellers er veimerking, opplysningstavler og liknende under konstant oppsyn.
  • Om vinteren har vellet lagt stor vekt på skiløypene og en vesentlig del av kontingenten går til å opprettehold en høy standard. 
  • Vi arrangerer årlig et påskeskirenn som er moro både for barn og voksne!
  • Gode avtalerabatter. Som medlem oppnår du gode avtalerabatter hos Byggmakker og Gausdal Landhandleri.

Hvordan bli medlem?

Send din innmelding til medlem@romasenvel.no

Oppgi hyttenummer og navn/adresse, samt e-post du ønsker å få tilsendt faktura til.
E-postadressen vil også kunne bli benyttet til å sende ut noe medlemsrelevant informasjon.

Medlemskontingenten er kr 300,-.