Medlem

Viktig melding til eksisterende medlemmer!

Vi ønsker å effektivisere fakturering av kontingent, samt medlemskontakten.
Send din e-postadresse til medlem@romasenvel.no (om du mottok faktura pr. e-post i 2021 har vi allerede din e-postadresse)

Hvorfor være medlem i Rømåsen og Nattrudstilen Vel?


Rømåsen og Natrudstilen velforening er en velforening som omfatter fritidsboliger i dette området og hvor Ringsaker Almenning er grunneier. Velforeningen har kontakt med grunneier i ulike spørsmål og er også et talerør mot kommunen og andre relevante aktører. Velforeningen samarbeider med andre velforeninger i fjellet om saker som er relevante.

I tillegg til å ivareta hytteiernes interesser i spørsmål så har velforeningen en viktig oppgave i å bidra til gode velferdstiltak i vårt område. Dette gjelder både turstier/veier, skiløyper, benker, grillplasser, sikteskiver og andre aktiviteter. Dette jobber vi med i samarbeid med grunneier og med Sjusjøen og omegn skiforening.  Vi arrangerer også et årlig påskeskirenn til glede for barna i vårt område.

For å både ha en sterk stemme og evne til å gjennomføre tiltak som gavner fellesskapet er det viktig at vi har så mange medlemmer som mulig. Jo flere medlemmer – jo sterkere stemme. Derfor er det viktig at hytteeierne tar et kollektivt ansvar og melder seg inn! I vårt hytteområde er det nå ca. 1 500 hytter og vi har en sterk stemme sammen!
Vi ønsker deg som medlem! Som medlem er du med å påvirke, du støtter opp om det lokale arbeidet og du kan følge ennå bedre med på hva som skjer på Sjusjøen. Som medlem får du dessuten god medlemsrabatt på byggevarer hos Gausdal Landhandleri og 10% rabatt hos Sport1 Sjusjøen. Du får også gratis medlemsskap i Sjusjøen IL og rabatt på treningsrommet i Flerbrukshallen.

Hvordan bli medlem?

Send din innmelding til medlem@romasenvel.no

Oppgi hytteadresse, navn, bostedsadresse, mobil, samt e-post du ønsker å få tilsendt faktura til.
E-postadressen vil også kunne bli benyttet til å sende ut noe medlemsrelevant informasjon.

Medlemskontingenten for 2021 er kr 350,-.