Medlem

Hvorfor være medlem i Rømåsen og Nattrudstilen Vel?


Rømåsen og Natrudstilen velforening ivaretar de felles interessene til eiere av fritidsboliger i området.

Velforeningen har kontakt med grunneier i overordnede, felles spørsmål og er et talerør mot kommunen, andre velforeninger i området, og andre aktører.

Velforeningen bidrar til gode velferdstiltak. Vi bidrar til turstier/veier, skiløyper, benker, grillplasser, sikteskiver, freesbeegolfanlegg og andre aktiviteter. Dette jobber vi med i samarbeid med grunneier og Sjusjøen og omegn skiforening. Vi arrangerer også et årlig påskeskirenn til glede for barna.

For å både ha en sterk stemme og evne til å gjennomføre tiltak som gavner fellesskapet er det viktig at vi har så mange medlemmer som mulig.

Jo flere medlemmer – jo sterkere stemme!
Derfor er det viktig at hytteeierne tar et kollektivt ansvar og melder seg inn! I vårt hytteområde er det nå ca. 1 500 hytter. Sammen har vi en sterk stemme!

Vi ønsker deg som medlem! Som medlem er du med å påvirke, du støtter opp om det lokale arbeidet og du kan følge enda bedre med på hva som skjer på Sjusjøen.

Som medlem får du dessuten god medlemsrabatt på byggevarer hos Gausdal Landhandleri og 10% rabatt hos Sport1 Sjusjøen. Du får også gratis medlemsskap i Sjusjøen IL og rabatt på treningsrommet i Flerbrukshallen.

Hvordan bli medlem?

Send din innmelding til medlem@romasenvel.no

Oppgi hytteadresse, navn, bostedsadresse, mobil, samt e-post du ønsker å få tilsendt faktura til.
E-postadressen vil også kunne bli benyttet til å sende ut noe medlemsrelevant informasjon.

Medlemskontingenten for 2021 er kr 350,-.