Medlem

Viktig melding til eksisterende medlemmer!

Vi ønsker å effektivisere fakturering av kontingent, samt medlemskontakten.
Send din e-postadresse til medlem@romasenvel.no (om du mottok faktura pr. e-post i 2021 har vi allerede din e-postadresse)

Hvorfor være medlem i Rømåsen og Nattrudstilen Vel?

En velforening er en effektiv måte for hytteeiere å påvirke grunneiere og kommunen i spørsmål som angår mange. Velforeningen har en sterkere stemme enn den enkelte hytteeier i dialogen med aktørene. Jo flere medlemmer – jo sterkere stemme. Derfor er det viktig at hytteeierne tar et kollektivt ansvar og melder seg inn! I vårt hytteområde er det nå ca. 1 500 hytter og vi har en sterk stemme sammen!

Sjusjøen har etablert seg som Norges mest attraktive skidestinasjon. Grunneierne jobber aktivt for et bedre tilbud både vinterstid og om sommeren. Ringsaker kommune er med rette stolte over hva de sammen med grunneierne har fått til i løpet av få år. Sjusjøen og omegn er under utvikling og det har vært mange tema de siste årene som har vakt store debatter og uenigheter mellom grunneiere, hytteeiere og kommunen. Vår viktigste oppgave som velforening er å bidra til at hytteeierne blir hørt. Det være seg når det gjelder utbyggingsprosjekter, arrangementer, veistandarder, løypetraseer, serveringsteder, kostnadsnivå, eiendomsskatt og flere andre aktiviteter. Velforeningen drives av medlemmene. Foruten å samhandle med grunneier/kommune/andre velforeninger arrangerer velforeningen det årlige påskeskirennet.

Vi ønsker deg som medlem! Som medlem er du med å påvirke, du støtter opp om det lokale arbeidet og du kan følge ennå bedre med på hva som skjer på Sjusjøen. Som medlem får du dessuten god medlemsrabatt på byggevarer hos Byggmakker Skattum (Næroset).

Hvordan bli medlem?

Send din innmelding til medlem@romasenvel.no

Oppgi hytteadresse, navn, bostedsadresse, mobil, samt e-post du ønsker å få tilsendt faktura til.
E-postadressen vil også kunne bli benyttet til å sende ut noe medlemsrelevant informasjon.

Medlemskontingenten for 2021 er kr 350,-.