Visste du at velforeningen har en rekke benker og lignende plassert ut i vårt område?

En viktig oppgave for velforeningen er å bidra til at folk kommer seg på tur og at det er tilbud som medlemmer kan bruke. Ikke-medlemmer kan selvsagt også bruke benkene, men vi håper flest mulig av hytteeiere i vårt nærområde ser verdien i å være medlem for å støtte opp under arbeidets om velforeningen gjør for fellesskapet.
Velforeningen har en rekke benker, bålpanner og sikteskiver utplassert i terrenget rundt om i området. Sikteskivene på toppen av Natrudstilen og Snørvillen er det velforeningen som i sin tid satte ut. Det står også benker flere steder, både på toppen av Mostefjell, ved Midtfjellkoia, ved Eftastjernet, langs Sjusjørunden, langs Rømåsrunden, på toppen av Natrudstilen, ved skisenteret og nå også ved Rømåsmyra. Det er også plassert ut bålpanner flere steder. Noen steder er disse pannene dessverre stjålet. Disse vil bli erstattet med varianter som ikke er så lette å ta med seg for folk som ikke vet forskjell på ditt og mitt. Det har dessverre vært noe hærverk på enkelte benker, mens andre er slitne etter vær og vind. Det vil gjennomført utskifting og utbedring av benker med størst behov i vår/sommer. Veldig fint om folk hjelper til og sier fra hvis noen ser at noen benker ikke er i orden.