Utbedring av Sjusjørunden - vedlikehold etter vannskader

Ringsaker almenning melder at skader på turveien Sjusjørunden mellom Rømåsmyra og Åtangen (Fjellelva) vil bli utbedret iløpet av de neste par ukene. Det er flere steder hvor vannet har gravd små grøfter på tvers av turveien slik at det er vanskelig å komme fram for barnevogner, rullestoler og sykler. Kommunen har gitt klarsignal for å bruke maskiner for å reparere skadene og reparasjonene blir ferdig iløpet av de neste par ukene.