Tilknytningsstopp på Sjusjøen

Vedlagt ligger referat fra møtet mellom kommunen og velforeningene i fjellet, samt påfølgende kommentar fra Ringsaker Almenning.

Møtereferat

Kommentar fra Ringsaker Almenning