Takstiger - avtale med rabatt for medlemmer

For å ivareta feiernes sikkerhet stiller kommunen krav om om fastmontert takstige på alle fritidsboliger. Alle typer platetak/tretak må ha fastmontert takstige, eventuelt takkrok for å feste midlertidig takstige. 

Det kan vurderes fritak fra krav om takstige dersom det er:
- shingeltak under 22 grader og høyden fra bakken opp til taket ikke overskrider 3,5 meter
- torvtak

Kontakt kommunen for spørsmål om dette.

Vellet har etablert en avtale med en leverandør av takstiger som gir rabatterte priser for medlemmene. NB! Stiger må bestilles før 31.7 for å få rabatten. Ta kontakt med leverandøren for spørsmål om tilbudet. Tilbudet finner du her.