Svarthaugen (Birkebeinerlandsbyen) på Natrudstilen ved Eftastjernet

Dette er vel en reguleringsplan som mange er spente på. Klagefrist er medio mai, men det gjelder vel helst formelle feil. Det aller meste av det Rømåsen og Natrudstilen vel har bemerket er også hensyntatt. God lesning.

Svarthaugen reguleringsplaner GODKJENT i Ringsaker kommune 2019 04