Referat årsmøte

Her kommer referat fra medlemsmøtet og årsmøtet som ble gjennomført i slutten av februar. Det har drøyd med referatet grunnet et ønske om å få på signaturer fra de som skal signere protokollen, men grunnet koronakrisen lar dette seg vanskelig gjøre nå. Derfor legges referatene ut usignert. Legger ut signert protokoll så raskt det praktisk lar seg gjøre.

Ta vare på hverandre i denne krevende tiden!

Referat årsmøte
Referat medlemsmøte

Signert protokoll