Nyheter

Når det gjelder hogst av skog i hytteområdene har Ringsaker Almenning kommet med følgende orientering som det anbefales at hytteeiere setter seg inn i.

Les mer

Velforeningen ønsker å gi en kort status til medlemmene om saker som det jobbes med i styret og aktuelle tema som har kommet opp.

Les mer