Oppdatert med et innkommet forslag: Årsmøte - søndag 12.juni klokken 1400 i møterommet i flerbrukshallen - velkommen!

Oppdatert med et innkommet forslag fra et medlem!

Det blir årsmøte i velforeningen søndag 12.juni klokken 1400. Årsmøtet er lagt til søndagen av to grunner: 1) Noen har tidligere gitt uttrykk for at lørdag er en uheldig dag da et møte tidlig på ettermiddagen gjør lengre turer vanskelig og at søndag er bedre. 2) Det er hektisk for mange i styret og søndagen passet best for oss.
Vi har booket samme møterom som ble brukt for sist gang årsmøtet ble holdt fysisk (det store møterommet i første etasje i flerbrukshallen).  

Årsmøteinnkalling og saksdokumenter følger her:

Innkalling: https://filer.romasenvel.no/2022/%C3%85rsm%C3%B8te%202022/Innkalling%20til%20%C3%A5rsm%C3%B8te%2012....
Årsberetning: https://filer.romasenvel.no/2022/%C3%85rsm%C3%B8te%202022/%C3%85rsberetning%20RNV%202021.pdf
Regnskap og budsjett: https://filer.romasenvel.no/2022/%C3%85rsm%C3%B8te%202022/RNV%20Regnskap%202021%20-%20Budsjett%20202...
Revisors beretning: https://filer.romasenvel.no/2022/%C3%85rsm%C3%B8te%202022/RNV%20Revisjonsberetning%20for%20regnskaps...
Utkast aktivitetsplan: https://filer.romasenvel.no/2022/%C3%85rsm%C3%B8te%202022/Utkast%20aktivitetsplan%20RNV%202022.pdf
Vedlegg aktivitetsplan: https://filer.romasenvel.no/2022/%C3%85rsm%C3%B8te%202022/Overenskomsten%20-%20status%20og%20videre%20arbeid%20-%20oppdatert.pdf

Innkommet forslag fra medlem:
https://filer.romasenvel.no/2022/%C3%85rsm%C3%B8te%202022/Innkommet%20forslag%20med%20styrets%20fors...