Nyhetsbrev og god jul!

Styret ønsker alle medlemmer riktig god jul! Her ligger et lite nyhetsbrev om hva styret har jobbet med de siste månedene:

https://filer.romasenvel.no/2022/RNV%202022%20Infoskriv%20til%20medlemmer%20-%20f%C3%B8r%20jul_221221225429.pdf