Ny turvei på nedre Rømåsen - over Tyria

Ringsaker almenning har i disse dager ferdigstilt en ny turvei som binder sammen gang- og sykkelveien fra Mesnali til Storåsen. Den nye veien inkluderer bru over både rørgata og elveløpet til Tyria. Se vedlagte pressemelding for mer informasjon om både trase, byggemåte og utbygging av det helhetlige turveinettet som er omfattet av utbyggingsavtalen som kommunen og grunneierne inngikk.

Dette blir et bra tilskudd både for hytteeiere i vårt nærområde og for folk som bruker turområdene på Sjusjøen og bidrar også til en tryggere ferdsel for myke trafikanter langs den trafikkerte Sjusjøveien.