Ny gang og sykkelvei fra Natrudstilen til Infosenteret

Gladmelding! Nå igangsettes snart arbeid med etablering av en gruset gang- og sykkelvei fra Infosenteret og til innkjøringen til skisenteret (se rød markering på kartet). Ringsaker kommune har denne uken godkjent søknaden fra Ringsaker allmenning om å bygge denne veien. Veien skal være ferdigstilt i løpet av høsten. Dette vil gi en sikrere vei for myke trafikanter langs denne veien. I fjor ble gang- og sykkelveien over Tyria ferdigstilt og vi kan snart ferdes fra Natrudstilen og ned til Mesnali eller opp til Storåsen uten å måtte ut på trafikkert vei