Nå kan du være med å påvirke! Høringsinnspill til kommuneplanen i Ringsaker.

Kommuneplanen er det viktigste styringsverktøyet i en kommune, og nå har kommunen invitert til høringsinnspill i arbeidet med å revidere planen.
Se vedlegget for noen tema som kan være aktuelle å si noe om i vårt felles høringsutkast med de andre velforeningene i fjellet. Er det noe du tenker at vi bør ha med i uttalelsen som gjelder fjellet? Gi oss tilbakemelding innen 25.januar! Enten på epost til post@romasenvel.no eller på facebook eller messenger.