Medlemsmøte i flerbrukshallen 9.oktober

Vi ønsker velkommen til medlemsmøte i flerbrukshallen 9.oktober klokken 1630.

Se invitasjon her: https://filer.romasenvel.no/2021/Invitasjon%20medlemsm%C3%B8te%209.okt.pdf

Velkommen!

Styret