Medlemsinfo sommer 2020

Velforeningen ønsker å gi en kort status til medlemmene om saker som det jobbes med i styret og aktuelle tema som har kommet opp.

Les medlemsinfo her