Medlemsinfo september 2020

Vedlagt følger info om hva det jobbes med i Vellet for tiden.

Medlemsinfo