Innkalling til årsmøte 3.6. kl 1900 - digitalt møte

Innkalling til årsmøte i Rømåsen og Natrudstilen velforening

 

Tid: 3.6 kl 1900

Sted: Digitalt møte (Teams)

 

I år blir det kun gjennomført årsmøte. Medlemsmøte med orientering fra Ringsaker almenning vil bli gjennomført på et senere tidspunkt.

 

Agenda årsmøtet

- Godkjenning av innkallingen

− Valg av ordstyrer og referent

− Valg av representanter til å signere protokollen

− Årsberetning 2020 inkl regnskap og revisors beretning

− Aktivitetsplan 2021 inkl budsjett 2021

− Innkomne forslag

− Valg

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 27.mai. Forslag sendes til sidselnordhagen@gmail.com.

Påmelding til møtet gjøres senest innen 1.6 klokken 1800. Påmelding sendes til steinar@levernes.no. Det er kun medlemmer som har betalt kontingent for 2021 som kan stemme på årsmøtet.

Etter påmelding til møtet vil lenke til det digitale møtet sendes ut. Vi benytter Teams som møteplattform og mer informasjon kommer til de som melder seg på.

Saksdokumenter