Innkalling til årsmøte

Til medlemmer av Rømåsen og Natrudstilen velforening!
Her ligger innkalling til årsmøte 25.februar klokken 1600 i flerbrukshallen på Natrudstilen. Det vil bli avholdt et medlemsmøte rett etter at årsmøtet er ferdig. Grunneier vil delta og orientere om aktuelle saker.

Det er kun medlemmer som har betalt kontingent som har stemmerett på årsmøtet.

Oppdatert med en sak: Innkalling til årsmøte
Årsberetning 2022
Eiendeler RNV 
Utkast aktivitetsplan
Regnskap og budsjett
Revisors beretning
Avsluttende brev fra forhandlingsutvalget overenskomsten

V
elkommen!

Styret