Innkalling årsmøte 2019

Årsmøtet som skulle vært gjennomført 23.2 ble avbrutt. Her følger innkalling og oppdaterte dokumenter til nytt årsmøte lørdag 29. juni.

Innkalling

Regnskap og budsjett

Årsberetning

Revisjonsberetning

Revisjonsberetning - styrets kommentar

Aktivitetsplan