Informasjon fra Ringsaker almenning - etablering av elbilladere, betaling for parkering ved Natrudstilen og ny bomløsning på vintervegen til Blæka

Litt info fra grunneier:
Ringsaker almenning melder om at det vil etableres to elbilladere ved Natrudstilen iløpet av høsten.

Det vil også innføres betalingsparkering ved Sjusjøen skisenter. Ordningen trer i kraft i høst. Prisen på parkeringen blir 20 kr pr time og 50 kr for døgnet. 

Det kommer også ny og mer brukervennlig bomløsning på vegen mellom Natrudstilen seter og Blæka.

Se  informasjonsskriv lenket her for mer info. 

Spørsmål om ordningene rettes til Ringsaker almenning.