Hytteliv og korona - viktige regler for å ivareta smittevernet

Se på helsenorge.no for de nasjonale reglene, din bostedskommunes hjemmeside for reglene som gjelder for kommunen du bor i og Ringsaker kommunes hjemmeside for reglene som gjelder på Sjusjøen. Du skal alltid følge de strengeste reglene av disse. 
Det er viktig at vi som kommer fra områder med mye smitte følger de samme reglene som gjelder der vi bor. Det vil si - er det ikke lov å gå på kafe, ha besøk eller dra på kjøpesenter hjemme så gjør vi det heller ikke når vi er på hytta. 

 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19.
 • Grunnleggende smittevern er sentralt uavhengig av hvor du er:
  • god håndvask
  • god avstand til andre
  • få nærkontakter
  • bruk munnbind hvis du må på butikken
 • Følg reglene der du bor (med mindre det er strengere på hytta, da følger du reglene der)
Det er lite smitte i Innlandet, og det håper vi at det fortsetter med

Får du symptomer i løpet av oppholdet så reis enten hjem, eller se kommunens nettsider for informasjon om testing i Ringsaker: https://www.ringsaker.kommune.no/koronatest-og-teststasjon.524950.no.html.

Er du i karantene eller venter på testsvar - bli hjemme til du er ute av karantenen.

Koronareglene i Ringsaker finner dere her: https://www.ringsaker.kommune.no/tiltak-ringsaker.541343.no.html