Hogst på hyttetomter

Når det gjelder hogst av skog i hytteområdene har Ringsaker Almenning kommet med følgende orientering som det anbefales at hytteeiere setter seg inn i.

Hogst av skog - orientering fra Ringsaker Almenning