Hilsen fra Ringsaker Kommune

Til hytteeiere i Ringsakerfjellet

Vi har nå vært gjennom noen veldig spesielle uker, og verden har brått endret seg fullstendig. I Ringsaker kommune handler hverdagen nå om hvordan vi kan forebygge smittespredning og sikre liv og helse. Samtidig skal vi opprettholde flere kommunale tjenester og på best mulig måte forsøke å bistå alle de som nå havner i vanskelige situasjoner på grunn av de strenge tiltak som er innført. Dette er en vanskelig balansegang, og det er svært mange som er berørt på ulike måter.

Vi satte krisestab i slutten av februar. Slik det har utviklet seg innebærer dette at vi har måttet sette svært mange andre oppgaver på vent for å kunne konsentrere oss helt og fullt om krisehåndteringen. Kommuneoverlegen sitter i kriseledelsen, slik at det til enhver tid er tett dialog mellom kommunen og kommuneoverlegen. Fylkesmannen i Innlandet (FMI) har tett oppfølging av kommunene, og det er jevnlig kontakt mellom kriseledelsen og FMI. Kommunen forholder seg til råd og føringer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i sitt smittevernarbeid.

Det er i skrivende stund 52 bekreftede smittede i Ringsaker. Det er likevel grunn til å anta at det reelle antall smittede er høyere, da det er mange som ikke testes. Den 18.3. døde en eldre pasient av covid-19 på en institusjon i Ringsaker kommune. Det er vanskelig å si noe om utviklingen videre, men det har de siste dagene vært færre nye smittede per dag i Ringsaker enn det var i forrige uke.

Det har vært tatt mange vanskelige valg i senere tid som følge av utbruddet av koronavirus. Ett av disse valgene har vært hvordan man skal håndtere situasjonen med bruk av hytter. Vi er glade for at dere som har hytter i Ringsaker hele tiden har vært flinke til å følge de nasjonale anbefalingene. Vi opplevde at de av dere som ikke bor i Ringsaker forlot hyttene allerede før forskriften om forbud mot opphold på fritidseiendom ble innført. Slik sett har dere hjulpet oss til å frigjøre kapasitet og gitt mulighet til at vi har kunnet vie innsatsen til krisearbeidet i kommunen. Det er vi takknemlige for!

Som landets største hyttekommune ønsker vi å ha et godt forhold til alle hytteeiere. Vi forstår at mange av dere har vært frustrerte over å ikke ha muligheten til å kunne benytte egen eiendom. I den situasjonen vi har vært oppe i, mener vi at det var hensiktsmessig å innføre et forbud mot overnatting på hytter utenfor egen bokommune. Samtidig ser vi at forbudet er inngripende for hver enkelt av dere, og det skader mye av næringslivet i Ringsaker. Vi håper derfor at vi så raskt som mulig kommer dit at det igjen vil være mulig å åpne opp for bruk av hyttene, og at dere da vil komme tilbake og bruke hyttene aktivt.

Vi takker dere for godt samarbeid i en vanskelig tid, og vi håper at dere alle sammen får en god påskeferie der dere befinner dere!

God påske!

Hilsen
Anita Ihle Steen og Jørn Strand