Fremtidig utforming av fritidsrenovasjon på høring

Fremtidig utforming av fritidsrenovasjon i Ringsaker kommune er lagt på høring, med frist 31. oktober 2020. Dokumenter ligger vedlagt i denne saken.

Kommentarer og innspill kan sendes til  post@romasenvel.no