Forlik mellom Øyungen velforening og Phil

Det er nå inngått forlik i saken mellom Øyungen velforening og Phil.
Avtalen er signert av alle velforeningene og grunneierne i fjellet og innebærer blant annet enighet om prinsipper vedrørende brukerbetaling av tjenester i fjellet. Både avtalen og informasjon om den ligger vedlagt. Avtalen er ikke bindende for den enkelte hytteeier.