Etablering av frisbeegolfbane i Natrudstilen!

Velforeningen er i samarbeid med grunneier Ringsaker allmenning i gang med planlegging av en disc-golfbane med utgangspunkt fra området rundt skisenteret. Ringsaker kommune har gitt tilskudd til etablering av en bane og vi er nå igang med å se på trase slik at arbeidet med å etablere banen kan starte. 
Frisbeegolf er en lavterskelaktivitet som er i sterk vekst og dette vil være en aktivitet for alle aldre og et godt supplement til andre aktivitetstilbud i vårt område. 

Bildet viser Johannes Haukåssveen fra RA og Sidsel Nordhagen fra velforeningen under befaring av mulig område for etablering.  Bildet er tatt av Erik Haugen.