Årsmøtet blir et digitalt møte - dato blir 3.6.2021 klokka 19

Det er ikke sannsynlig å kunne gjennomføre et fysisk årsmøte i 2021 innen fristen for å avholde årsmøte (utløpet av juni). Derfor blir det avholdt digitalt årsmøte i 2021. 
Tidspunkt blir 3.juni klokka 19.
Informasjon om påmelding kommer senere, vi holder på å avklare teknisk plattform.

Se vedlagte infoskriv om årsmøtet, samt årsberetningen for 2020. Vi publiserer sakene fortløpende her og setter innkallingen senest to uker før møtet. Frist for å sende inn saker til årsmøtet er en uke før møtet.