Årsmøte i velforeningen - utsettes fra planlagt tidspunkt i uke 8

Årsmøtet pleier å gå av stabelen lørdagen mellom de to vinterferieukene i uke 8 og 9 (altså lørdagen i uke 8).
Selv om det nå er åpnet opp for arrangementer med flere deltagere har styret kommet til at vi utsetter møtet grunnet koronasituasjonen. Det forventes  en smittetopp i løpet av februar/mars og vi risikerer at mange ikke kommer på møtet fordi de enten er syke, eller fordi en ikke vil risikere å bli smittet i en større folkemengde. Det er også kjedelig hvis årsmøtet blir en kilde til mye smitte blant medlemmer.
Vi kommer tilbake med nytt tidspunkt og innkalling med saksliste og vil også sende epost til medlemmene vi har epostadressen til. 

Vi mangler forøvrig fortsatt en epostadressene til flere av medlemmene og ber om at dere som fikk faktura pr post sender oss en epost med navn og epostadresse  til medlem@romasenvel.no.