Årsmøte i velforeningen - protokoll og nytt styre

Årsmøtet ble gjennomført digitalt torsdag 3.juni. Det var 20 stemmeberettigede som meldte seg på og stilte opp. Protokollen ligger tilgjengelig her.

Tusen takk til alle som stilte opp på møtet! Vi håper vi kan gjennomføre et medlemsmøte til høsten - enten fysisk i flerbrukshallen på Natrudstilen eller digitalt via Teams.

Dette er det nye styret:
- Sidsel Nordhagen (leder)
- Svein Larsson (nestleder)
- Steinar Levernes (styremedlem)
- Stein Erik Borgen (styremedlem)
- Erik Øiesvold (styremedlem)
- Ingunn Wike (varamedlem)
- Berit Solli (varamedlem)
- Tom Atle Pettersen (varamedlem)
- Svein Arild Nebb (varamedlem)