Årsmøte

Årsmøtet for 2019 finner sted lørdag 22. februar kl. 16.00 i flerbrukshallen ved Natrudstilen skiarena.
Vedlagt er dokumenter. Nå oppdatert med innkomne forslag og regnskap.

Innkalling
Årsberetning
Forslag: gjeninnføre bidrag SOS
Aktivitetsplan 2020

Innkomne forslag

Regnskap og budsjett

Revisjonsberetning