Årsmøte 2019 utsatt

Årsmøtet som skulle vært gjennomført 23.2 ble avbrutt. Deler av årsmøtet samt orienteringer fra Ringsaker almenning ble gjennomført.

Nytt årsmøte er 29. juni i den nye idrettshallen på Natrudstilen.

Orientering fra styret og referat fra dette ligger her.

Referatet fra årsmøtet mangler signaturer i denne versjonen. Referatet er godkjent av begge to som ble valgt til å signere elektronisk. Signert versjon publiseres når underskrifter er klare.

Nytt årsmøte er under planlegging og vil bli gjennomført iløpet av våren/forsommeren. Har medlemmene saker som ønskes tatt opp eller tema som kan tas opp på medlemsmøtet som planlegges rett etter årsmøtet så send inn til postmaster@romasenvel.no 

For hytteeiere i Rømåsen og Natrudstilen som ikke er medlem ennå - bli medlem! Det koster 300 kroner i året.

Minner også om at vi ønsker å få tilsendt epostadresser fra medlemmene våre for å effektivisere kommunikasjonen. Send epostadresse med navn og hyttenummer til medlem@romasenvel.no