Årsberetning 2019

Vedlagt ligger årsberetningen for 2019 der det er beskrevet hva vellet jobbet med i 2019, samt noe annen nyttig informasjon.

Vi minner om årsmøtet som er lagt til helgen 21. - 23. februar. Følg med på hjemmesiden for nærmere info.

Årsberetning 2019