Bli medlem

Har du hytte på Rømåsen eller Natrudstilen?

Løypestatus

Skisporet.no har oversikt over
løypepreparering på Sjusjøen.
Se løypestatus

Påskeskirenn

På påskeaften arrangeres det tradisjonelle påskeskirennet.

Årsmøtet for 2019 finner sted lørdag 22. februar kl. 16.00 i flerbrukshallen ved Natrudstilen skiarena. Vedlagt er dokumenter.

Les mer

Medlemskontingenten for 2020 ble fakturert midt i januar. Hvis du av en eller annen grunn ikke har mottatt fakturaen pr. e-post eller i posten ta kontakt med oss på medlem@romasenvel.no

Les mer

Heisene i Sjusjøen Skisenter er i gang og flere av bakkene er åpne.

Les mer