Bli medlem

Har du hytte på Rømåsen eller Natrudstilen?

Løypestatus

Skisporet.no har oversikt over
løypepreparering på Sjusjøen.
Se løypestatus

Påskeskirenn

På påskeaften arrangeres det tradisjonelle påskeskirennet.

Når det gjelder hogst av skog i hytteområdene har Ringsaker Almenning kommet med følgende orientering som det anbefales at hytteeiere setter seg inn i.

Les mer