Bli medlem

Har du hytte på Rømåsen eller Natrudstilen?

Løypestatus

Skisporet.no har oversikt over
løypepreparering på Sjusjøen.
Se løypestatus

Påskeskirenn

Påskeskirennet i 2021 er avlyst grunnet koronapandemien

Når det gjelder hogst av skog i hytteområdene har Ringsaker Almenning kommet med følgende orientering som det anbefales at hytteeiere setter seg inn i.

Les mer