Bli medlem

Har du hytte på Rømåsen eller Natrudstilen?

Løypestatus

Skisporet.no har oversikt over
løypepreparering på Sjusjøen.
Se løypestatus

Påskeskirenn

På påskeaften arrangeres det tradisjonelle påskeskirennet.

Velforeningen ønsker å gi en kort status til medlemmene om saker som det jobbes med i styret og aktuelle tema som har kommet opp.

Les mer