Bli medlem

Har du hytte på Rømåsen eller Natrudstilen?

Løypestatus

Skisporet.no har oversikt over
løypepreparering på Sjusjøen.
Se løypestatus

Påskeskirenn

På påskeaften arrangeres det tradisjonelle påskeskirennet.

Medlemskontingenten for 2020 ble fakturert midt i januar. Hvis du av en eller annen grunn ikke har mottatt fakturaen pr. e-post eller i posten ta kontakt med oss på medlem@romasenvel.no

Les mer

Vedlagt ligger årsberetningen for 2019 der det er beskrevet hva vellet jobbet med i 2019, samt noe annen nyttig informasjon. Vi minner om årsmøtet som er lagt til helgen 21. - 23. februar. Følg med på hjemmesiden for nærmere info.

Les mer

Heisene i Sjusjøen Skisenter er i gang og flere av bakkene er åpne.

Les mer