Årsmøte for Rømåsen VEL

(OBS: nytt klokkeslett)

Lørdag 13 juni 2015 kl 15 blir det årsmøte. Dere vil motta nærmere informasjon om årsmøtet i posten.

Håper så mange som mulig kan delta på årsmøtet.

.

null

Nytt høydebasseng for Rømåsen og Natrustilen

Nesten innerst i Fjelldokvegen, innenfor øvre Rømåsbommen pågår det byggearbeider av dimensjoner. To svære tanker på 925m3 skal sikre vannforsyningen til eksisterende og nye hytter på Rømåsen og i Natrustilen. Det er store dimensjoner på tankene og byggingen skal sikre kontinuerlig vannforsyning. I løpet av det siste året har sikkert flere opplevd å ikke ha vann i krana. Når dette nye høydebassenget står ferdig vil ikke dette oppstå lengre. Kapasiteten har vært for dårlig og når nesten alle hyttene er fulle med jule eller påskegjester og alle skal dusje samtidig har dette medført driftsstopp. 

Bli medlem i Rømsåen Vel

Vi trenger flere medlemmer i Rømåsen Vel. Kort sagt er alle som har festetomt eller har kjøpt tomt fra Ringsaker Almenning innen velforeningsområdet til Rømåsen Vel. Gå inn på siden "Bli medlem i Rømåsen Vel" for å lese mer om arbeidet velforeningen gjør på vegne av deg som hytteeier på Rømåsen og i Natrustilen. Som medlemmer tar vi et felles ansvar for utvikling av området og infrastrukturen i Ringsaker Almenning sitt hytteområde.

Støtt Sjusjøen og omegn skiforening (SOS)

Som hytteeier på Rømåsen føler jeg meg veldig privilegert over de skiløypene som er i området Sjusjøen. Dette arbeidet er krevende og utføres på utmerket måte. Nytt av året er bredere traseer enkelte steder. Vi blir flere hytteeiere og for å sikre oss den optimale opplevelsen i skisporet gjøres det stadig forbedringer av traseer.

Bli med å støtt opp om dette arbeidet!

Et medlemskap i SOS koster kr 800 per hytte/ familie og kr 500 for enkeltmedlem. Medlemskapet gir også medlemsfordeler, les mer på www.sjusjoen.com .

Formålet med Sjusjøen og omegn skiforening er:

Skaffe til veie finansiering for drift, utvikling og vedlikehold av sti- og løypenettet i RingsakerFjellet

Initiativtakerne forsøker med dette en ny giv for å organisere og sikre finansieringen av sti- og løypenettet i Ringsaker. Vi kaller initiativet en skiforening der en styringsgruppe bestående av initiativtakerne styrer tiltak og drift. Arbeidsform og forholdet til medlemmene vil måtte utvikles etter hvert. Vi håper man med Sjusjøen og Omegn Skiforening vil kunne oppnå høyere inntekter til sti- og løypenetter fra alle som har glede og nytte av dette. Gjennom denne organiseringen vil man da kunne oppnå økt fokus på sti- og løypearbeidet, og en bedre kvalitet for alle brukere.

Skriv til Rømåsen VEL

Send saker eller bilder du har som du mener egner seg for web siden til Rømåsen VEL. Det er veldig bra om medlemmene bidrar med innhold til web siden for velforeningen. Det vil gjøre siden mer relevant for medlemmene. Send det du har på hjertet til: postmaster@romasenvel.no .