Årsmøtet for Rømåsen og Nattrudstilen VEL 2014

Årsmøtet ble avholdt på Sjusjøen Kafe (Nattrudstilen) lørdag 13 juni 2015 kl 15. Ca 60 medlemmer i velforeningen møtte opp til årsmøte. Det er motiverende for oss tillitsvalgte når så mange møter, selv om vi bare var ca 10% av medlemmene i velforeningen.

Per Asbjørn Flugstad (leder) ønsket medlemmer og gjester velkommen til årsmøtet. I år som tidligere år blir det en del med den formelle saksorden og informasjon/medlemsmøtet etterpå.

Saksorden på årsmøtet gikk i ordnede former og saken det knyttet seg spenning til var sak 7 hvor velforeningens navn var foreslått endret til Rømåsen og Nattrudstilen VEL. Det ble stilt noen spørsmål til skrivemåten på Nattrudstilen, som stammer fra gamle kart i området. Ringsaker kommune har rådet velforeningen til å bruke dette navnet da det er det som kommer til å komme tilbake når veier og stedsnavn skal justeres på kart, osv. Årsmøtet godkjente forslaget til endring av velforeningens navn.

null

Ordfører Anita Ihle Steen holdt en saklig og grei orientering om både saksgang og eiendomsskatt i kommunen. Situasjonen i fjellet generelt ble diskutert og det var spørsmål fra salen om det ikke snart var nok hytter på Sjusjøen. Ordføreren ville ikke gi noe tak. Ordføreren ønsket dialog og innspill på alt planarbeid i fjellet og henviste til websiden til kommunen http://www.ringsaker.kommune.no/arealplaner.285305... .

null

Allmenningsbestyrer Mathias Neraasen gikk igjennom planarbeidet som pågår rundt Nattrudstilen og infosenteret/hytteutleien. Det ble også gitt informasjon om fyringsanlegg og nye byggeformer for å ivareta miljøet. Han fortalte videre om allmenningens planer for videre utvikling i fjellet. Nye festeavgift beløp ble også presentert.

Johannes Haukåssveen ga god informasjon om virket til Sjusjøen og omegn skiforening (SOS).

 null

Han la vekt på å forklare hvor mye det koster å lage en kilometer med skiløype. Man skal ikke ha gått langt på ski før medlemsskapet i SOS har betalt seg. Alle hytteeiere og brukere av skiløyper, stier og uteområder i fjellet oppfordres til å tegne medlemsskap i SOS. Rømåsen og Nattrudstilen er med i styret i SOS og er med å prioritere hva pengene skal benyttes til. Næringslivet på Sjusjøen deltar også med betydelige innskudd i SOS. Samtlige allmenninger står samlet om SOS. Johannes Haukåssveen fikk applaus for sine flotte skiløyper og sitt engasjement.

Bli medlem i Rømsåen Vel

Vi trenger flere medlemmer i Rømåsen Vel. Kort sagt er alle som har festetomt eller har kjøpt tomt fra Ringsaker Almenning innen velforeningsområdet til Rømåsen Vel. Gå inn på siden "Bli medlem i Rømåsen Vel" for å lese mer om arbeidet velforeningen gjør på vegne av deg som hytteeier på Rømåsen og i Natrustilen. Som medlemmer tar vi et felles ansvar for utvikling av området og infrastrukturen i Ringsaker Almenning sitt hytteområde.

Vellet har mottatt en gave fra et medlem

null

Vi har mottatt to bord med krakker. Plasseringen vil bli diskutert i Styremøtet 15 august 2015. Vi er glade for bidraget og takker til giveren. Når krakkene er satt skal vi følge opp med et bilde av hvor de er utplassert i Rømåsen og Nattrudstilen sitt område.

Støtt Sjusjøen og omegn skiforening (SOS)

Som hytteeier på Rømåsen føler jeg meg veldig privilegert over de skiløypene som er i området Sjusjøen. Dette arbeidet er krevende og utføres på utmerket måte. Nytt av året er bredere traseer enkelte steder. Vi blir flere hytteeiere og for å sikre oss den optimale opplevelsen i skisporet gjøres det stadig forbedringer av traseer.

Bli med å støtt opp om dette arbeidet!

Et medlemskap i SOS koster kr 800 per hytte/ familie og kr 500 for enkeltmedlem. Medlemskapet gir også medlemsfordeler, les mer på www.sjusjoen.com .

Formålet med Sjusjøen og omegn skiforening er:

Skaffe til veie finansiering for drift, utvikling og vedlikehold av sti- og løypenettet i RingsakerFjellet

Initiativtakerne forsøker med dette en ny giv for å organisere og sikre finansieringen av sti- og løypenettet i Ringsaker. Vi kaller initiativet en skiforening der en styringsgruppe bestående av initiativtakerne styrer tiltak og drift. Arbeidsform og forholdet til medlemmene vil måtte utvikles etter hvert. Vi håper man med Sjusjøen og Omegn Skiforening vil kunne oppnå høyere inntekter til sti- og løypenetter fra alle som har glede og nytte av dette. Gjennom denne organiseringen vil man da kunne oppnå økt fokus på sti- og løypearbeidet, og en bedre kvalitet for alle brukere.

Skriv til Rømåsen VEL

Send saker eller bilder du har som du mener egner seg for web siden til Rømåsen VEL. Det er veldig bra om medlemmene bidrar med innhold til web siden for velforeningen. Det vil gjøre siden mer relevant for medlemmene. Send det du har på hjertet til: postmaster@romasenvel.no . 

null

Nytt høydebasseng for Rømåsen og Natrustilen

Nesten innerst i Fjelldokvegen, innenfor øvre Rømåsbommen pågår det byggearbeider av dimensjoner. To svære tanker på 925m3 skal sikre vannforsyningen til eksisterende og nye hytter på Rømåsen og i Natrustilen. Det er store dimensjoner på tankene og byggingen skal sikre kontinuerlig vannforsyning. I løpet av det siste året har sikkert flere opplevd å ikke ha vann i krana. Når dette nye høydebassenget står ferdig vil ikke dette oppstå lengre. Kapasiteten har vært for dårlig og når nesten alle hyttene er fulle med jule eller påskegjester og alle skal dusje samtidig har dette medført driftsstopp.